บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONSearch project

โรงผลิตน้ำประปาเขตบางเขน

  • Name : โรงผลิตน้ำประปาเขตบางเขน
  • Owner : โรงผลิตน้ำประปาเขตบางเขน
  • Contractor : -
  • Area :0 ตารางเมตร
  • Category : รัฐบาล
  • Sector : ภาคกลาง
  • Province : กรุงเทพมหานคร
  • Descrip : รางบำบัดน้ำโดยใช้คอนกรีตสำเร็จรูประบบพื้น Post Tension