บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONSearch project

MGC Phuket - ถ.เฉลิมพระเกียรติร.9

  • Name : MGC Phuket - ถ.เฉลิมพระเกียรติร.9
  • Owner : Master Group Corporation (Asia) CO.,LTD.
  • Contractor : Ritta CO.,LTD.
  • Area :3886 ตารางเมตร
  • Category : เอกชน
  • Sector : ภาคใต้
  • Province : ภูเก็ต
  • Descrip : a Building of 3 floors with Post Tension Slab System