บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONgoverment project

ผลงานโครงการรัฐบาล

คำแนะนำ : กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ เลือกทั้งหมด หลังจากนั้นกดปุ่ม "ค้นหาโครงการ"

เลือกภาคที่ต้องการ

เลือกจังหวัดต้องการ

กรอกพื้นที่ ระหว่าง
คำแนะนำ : พื้นที่น้อยสุดอยู่ 3924 พื้นที่มากสุดอยู่ที่ 4409โรงผลิตน้ำประปาเขตบางเขนอาคารเรียนเทคโนโลยีการเกษตร 5 ชั้นอาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย