บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONSearch project

อาคารหอพักนักเรียน และอาคารบ้านพักครูโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

  • Name : อาคารหอพักนักเรียน และอาคารบ้านพักครูโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง
  • Owner : มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ในเครือ PTT Group
  • Contractor : บริษัท ไทย พี เอ็น เอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด
  • Area :5741 ตารางเมตร
  • Category : เอกชน
  • Sector : ภาคตะวันออก
  • Province : ระยอง
  • Descrip : A Building of 6 floors with Post Tension Slab System